Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T13:45:57+01:00
W tym wypadku energia potencjalna wazonu to energia potencjalna grawitacji, która wyrażona jest wzorem:

E = m × g × h

m = masa ciała
g = przyspieszenie ziemskie
h = wysokość

===========================================================

Wprowadźmy dodatkowe oznaczenia:

h₁ = wysokość na stole = 1m
h₂ = wysokość na szafce = 2m
E₁ = energia potencjalna grawitacji na stole
E₂ = energia potencjalna grawitacji na szafce

===========================================================

Teraz pozostają tylko obliczenia:

E₁ = m × g × h₁ = 1kg × 10m/s² × 1m = 10J

E₂ = m × g × h₂ = 1kg × 10m/s² × 2m = 20J

Przyrost oznacza się zazwyczaj literą delta - Δ.

ΔE = E₂ - E₁ = 20J - 10J = 10J

===========================================================

Odpowiedź:
Energia potencjalna zwiększyła się o 10J.

===========================================================

Dodatkowe informacje:

Energię wyraża się w dżulach (J).

J = (kg × m²)/s²
1 5 1
2009-12-09T13:46:30+01:00
Ep1=m*g*h
Ep1=1kg* 10 m/s kwadrat*1m
Ep1=10 J
Ep2=1 kg*10m/s kwadrat*2m
Ep2=10N *2m
Ep2=20J
Ep=Ep1-Ep2
Ep=20J-10J
Ep=10J