Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T14:33:56+01:00
2,x,y,z,162

wzór ogólny a₀=a₁*q⁰⁻¹ 0 w indeksie to n-wyraz ciągu
q-iloraz ciągu
dane:
a₅=162 a₁=2

a₅=2*q⁵⁻¹
162=2*q⁴ /2
81=q⁴
q=3

a₂=2*q¹
a₂=2*3=6

a₃=2*q²
a₃=2*9=18

a₄=2*q³
a₄=2*27=54

ciąg wygląda następująco
2,6,18,54,162.