Odpowiedzi

2012-09-20T11:42:59+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 ETAN

 2C2H6 + 7O2 ---> 4CO2 + 6H2O

 2C2H6 + 5O2 ---> 4CO + 6H2O 

 2C2H6 + 3O2 ---> 4C + 6H2O  

 

 HEKSAN

 2C6H14 + 19O2 ---> 12CO2 + 14H2O 

 2C6H14 + 13O2 ---> 12CO + 14H2O 

 2C6H14 + 7O2 ---> 12C + 14H2O  

 

 HEPTAN

 C7H16 + 11O2 ---> 7CO2 + 8H2O 

 2C7H16 + 15O2 ---> 14CO + 16H2O  

 C7H16 + 4O2 ---> 7C + 8H2O  

 

 NONAN

 C9H20 + 14O2 ---> 9CO2 + 10H2O 

 2C9H20 + 19O2 ---> 18CO + 20H2O 

 C9H20 + 5O2 ---> 9C + 10H2O  

 

 DEKAN

 2C10H22 + 31O2 ---> 20CO2 + 22H2O 

 2C10H22 + 21O2 ---> 20CO + 22H2O  

 2C10H22 + 11O2 ---> 20C + 22H2O   

 

 

1 5 1
2012-09-20T13:06:35+02:00

* Etan:

Całkowite : C₂H₆ + 3,5 O₂ ⇒ 2 CO₂ + 3 H₂O  /*2

2 C₂H₆ + 7O₂ ⇒ 4 CO₂ + 6 H₂O


Półspalanie: C₂H₆ + 2,5 O₂ ⇒ CO + 3 H₂O   /*2

2 C₂H₆ + 5 O₂ ⇒ 4 CO + 6 H₂O 

 

Niecałkowite: C₂H₆ + 1,5 O₂ ⇒ 2 C + 3 H₂O   /*2

2 C₂H₆ + 3 O₂ ⇒ 4 C + 6 H₂O  

 

* Heksan:

Całkowite:  C₆H₁₄ + 9,5 O₂ ⇒ 6 CO₂ + 7 H₂O    /*2

2 C₆H₁₄ + 19 O₂ ⇒ 12 CO₂ + 14 H₂O 

 

Półspalanie: C₆H₁₄ + 6,5 O₂ ⇒ 6 CO + 7 H₂O   /*2 

2 C₆H₁₄ + 13 O₂ ⇒ 12 CO + 14 H₂O 

 

Niecałkowite:  C₆H₁₄ + 3,5 O₂ ⇒ 6 C + 7 H₂O  /*2

2 C₆H₁₄ + 7 O₂ ⇒ 12 C + 14 H₂O  

 

* Heptan:

Całkowite : C₇H₁₆ + 11 O₂ ⇒ 7 CO₂ + 8 H₂O 

 

Półspalanie: C₇H₁₆ + 7,5 O₂ ⇒ 7 CO + 8 H₂O

2 C₇H₁₆ + 15 O₂ ⇒ 14CO + 16 H₂O  

 

Niecałkowite : C₇H₁₆ + 4 O₂  ⇒ 7 C + 8 H₂O  

 

* Nonan: 

Całkowite : C₉H₂₀ + 14 O₂ ⇒ 9 CO₂ + 10 H₂O 

 

Półspalanie: C₉H₂₀ + 9,5 O₂ ⇒ 9 CO + 10 H₂O   /*2

2 C₉H₂₀ + 19 O₂ ⇒18 CO + 20 H₂O 

 

Niecałkowite: C₉H₂₀ + 5 O₂ ⇒ 9 C + 10 H₂O  

 

*Dekan:

Całkowite:  C₁₀H₂₂ + 15,5 O₂ ⇒ 10 CO₂ + 11 H₂O  /*2

2 C₁₀H₂₂ + 31 O₂ ⇒ 20 CO₂ + 22 H₂O 

 

Półspalanie: C₁₀H₂₂ + 10,5 O₂ ⇒ 10 CO + 11 H₂O  /*2

2 C₁₀H₂₂ + 21 O₂ ⇒ 20 CO + 22 H₂O  

 

Niecałkowite: C₁₀H₂₂ + 5,5 O₂ ⇒ 10 C + 11 H₂O   /*2

2 C₁₀H₂₂ + 11 O₂ ⇒ 20 C + 22 H₂O