MATEMATYKA1
str.154 ćw.1,3
str.155 ćw.4,5

1.Zapisz wyrażenia,nie używając nawiasów.Zredukuj wyrazy podobne.
a) 2a+(3a-7)
b) x-(2x-3)
C) 3x-(y-2x)
d) -(3a+6)-4
e) -(2x-1)-(3x+1)
f) (4a-7b)-(2a+3b)
g) (2p-r)+(2r-p)
h) (x+y)+(x-z)+(z-y)

3.Niech A oznacza sumę algebraiczną 3x-y, niech B oznacza x-1,a C niech oznacza sumę -3x-y. Wykonaj działania:
a)A+B
B)A+B-C
C)A-B-C
D)A-(B-C)

4.Zapisz w jak najprostrzej postaci.
a) (x-2)-(2-x)
b) (a+b)+(2a-b)-(a-2b)
c) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)
d) -(2a² -3ab)-(2b-3a²)+(-ab-b)

5.Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) 4x-(x+6)+4 dla x=jedna trzecia
b) (x²+1)-(x²-2)+10 dla x=2,2
c) (a+4b)-(5+2a) -(3b-5) dla a= -0,1 i b=0,2
d) (-a²+2ab-1)+(a²-4ab+5) dla a=¼ i b=2
bładam o poprawne rozwiązanie :):)-kto pierwszy to choćby nie miała 3 przyjładów daje naj:)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T15:12:30+01:00
A)2a+(3a-7)=2a + 3a - 7 = 5a - 7
b) x-(2x-3)=x - 2x +3 = -x + 3
C) 3x-(y-2x) = 3x - y + 2x= 5x - y
d) -(3a+6)-4 = -3a - 6 -4 = -3a -8
e) -(2x-1)-(3x+1)=-2x + 1 -3x - 1 = -5x
f) (4a-7b)-(2a+3b)= 2a - 10b
g) (2p-r)+(2r-p) = 2p - r + 2r - p = p +r
h) (x+y)+(x-z)+(z-y) = 2x

3.Niech A oznacza sumę algebraiczną 3x-y, niech B oznacza x-1,a C niech oznacza sumę -3x-y. Wykonaj działania:
a)(3x-y) + (x-1) = 4x - y -1
B)(3x-y) + (x-1) - (-3x-y)=4x - y -1 - 3x + y= x - 1
C)(3x-y) - (x-1) - (-3x-y)=-x - +1

4.Zapisz w jak najprostrzej postaci.
a) (x-2)-(2-x)= 2x
b) (a+b)+(2a-b)-(a-2b)=2a +2b
c) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=3x -y +1
45 3 45
  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T16:14:01+01:00
1.Zapisz wyrażenia,nie używając nawiasów.Zredukuj wyrazy podobne.
a) 2a+(3a-7) =5a-7
b) x-(2x-3)=-x-3
C) 3x-(y-2x)=x-y
d) -(3a+6)-4-3a-10
e) -(2x-1)-(3x+1)= -5x
f) (4a-7b)-(2a+3b)= 2a-10b
g) (2p-r)+(2r-p)= p+r
h) (x+y)+(x-z)+(z-y)=2x

3.Niech A oznacza sumę algebraiczną 3x-y, niech B oznacza x-1,a C niech oznacza sumę -3x-y. Wykonaj działania:
a)A+B=(3x-y) + (x-1) = 4x-y-1
B)A+B-C = (3x-y) + (x-1)-(-3x-y) = 7x -1
C)A-B-C=(3x-y) - (x-1)-(-3x-y)= 4x+1
D)A-(B-C)=(3x-y) - {(x-1)-(-3x-y)}=(3x-y)-(2x+y-1)=x+1

Zapisz w jak najprostrzej postaci.
a) (x-2)-(2-x)= -4
b) (a+b)+(2a-b)-(a-2b)=2a+2b=2(a+b)
c) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=x+y+1
d) -(2a² -3ab)-(2b-3a²)+(-ab-b)=a²+2ab-3b


5.Oblicz wartość
liczbową wyrażenia:
a) 4x-(x+6)+4 dla x=jedna trzecia=4*1/3-(1/3+6)+4=4/3-(1/3+18/3)+12/3=4/3-19/3+12/3=-3/3=-1
b) (x²+1)-(x²-2)+10 dla x=2,2=(4,4 +1)-(4,4-2)+10=5,4-2,4+10=13
c) (a+4b)-(5+2a) -(3b-5) dla a= -0,1 i b=0,2=(-0,1+0,8)-(5-0,2)-(0,6-5)=0,7+4,8+4,4=9,9
d) (-a²+2ab-1)+(a²-4ab+5) dla a=¼ i b=2
bładam o poprawne rozwiązanie :):)-kto pierwszy to choćby nie miała
3 przyjładów daje naj:)

87 4 87