×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Podane wyrazy podziel na sylaby. Wyróżnij sylaby otwarte i zamknięte. Jaką funkcję pełni `i`, które nie tworzy sylaby?

pamiętnik -
życiorys -
sprawozdanie -
podanie -
wspomnienie -
dialog -
biografia -
wywiad -
3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T14:14:41+00:00
Pa mię tnik
ży cio rys
spra wo zda nie
po da nie
wspo mnie nie
dia log
bio gra fia
wy wiad

`i` jest zmiękczeniem
5 3 5
2009-12-09T14:15:36+00:00
Pamiętnik - pa-mię-tnik

życiorys - ży-cio-rys

sprawozdanie - spra-wo-zda-nie

podanie - po-da-nie

wspomnienie -wspo-mnie-nie

dialog -dia-log

biografia - bio0gra0fia

wywiad - wy-wiad
1 1 1
2009-12-09T14:20:39+00:00
Pa-mię-tnik
- pa- s. otwarta
-mię - s. otwarta
-tnik - sylaba zamknieta

ży-cio-rys
-ży - otwarta
-cio - otwarta
-rys - zamknięta

spra-wo-zda-nie
-spra- otwarta
-wo- otwarta
-zda- otwarta
-nie- otwarta

po-da-nie
-po- otwarta
-da- otwarta
-nie- otwarta

wspo-mnie-nie
-wspo-owarta
-mnie- otwarta
-nie- otwarta

dia-log
-dia- otwarta
-log- zamknięta

bio-gra-fia
-bio- otwarta
-gra- otwarta
-fia- otwarta

wy-wiad
-wy - otwarta
-wiad - zamknięta


13 4 13
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci