9.
Pole trapezu jest równe 792 cm², wysokość ma 24 cm.
Oblicz długość podstaw, jeżeli pozostają one w stosunku 5:6 .

11.
Trójkąt prostokątny równoramienny ma pole równe 150cm².
Oblicz długość przyprostokątnych.

12.
W trapezie równoramiennym wysokość poprowadzona z wierzchołka przy krótszej podstawie dzieli dłuższą dłuższą podstawę na odcinki długości 4 cm i 20 cm. Obwód trapezu jest równy 56 cm.
Oblicz pole trapezu i długość przekątnej.

13.
Na kole o promieniu r opisano kwadrat.
Oblicz stosunek pola kwadratu do pola koła.


1

Odpowiedzi

2009-12-11T21:00:37+01:00
1
P=1/2(a+b)h
P=1/2(5x+6x)24=11x 12=132x
P=792

792=132x
x=6

a=5x6=30
b=6x6=36

2
a=h
P=1/2ah=150 /x2
ah=300
a²=300
a=h=√300

3
Podstawa górna-16
ramię-8
4²+h²=8²
16+h²=64
h²=48
h=4√3
P=1/2(24+26)4√3=80√3

4
P=(2r)²=4r²
P=πr²
4:3,14