Pilne z góry dziękuje!!!
Podczas uderzenia pioruna napięcie między ziemią a chmurą może dochodzić do
10 do potęgi 6 V. Przepływający ładunek może mieć wartość do 50C. Oblicz ile wody o temperaturze 20°C można zagotować wykorzystując tę energię.
Ciepło właściwe wynosi 4200J/kg*K

1

Odpowiedzi

2009-12-09T16:10:59+01:00
U =10^6 V
Q = 50 C
T1 = 20C
T2 = 100 C
delta T = 80C = 80 K
cw = 4200 J/kg*K
m = ?
korzystam z zasady zachowania energii (zasada bilansu cieplnego): praca wykonana podczas przepływu prądu = energii pobranej przez wodę
Praca prądu:
W = U * I * t ; ale I * t = Q ; podstawiam
W = U * Q
Energia pobrana prze wodę:
E = m * cw *delta T
W = E

U * Q = m *cw * deltaT; dzielę obustronnie przez cw * delta T

m = U * Q / cw * delta T

m = [V * a * s / J/kg*K * K ] ; [ V * A S ] = [J}

m = [J /kg/J] = [ kg]

m = 10^6 * 50/ 4200 *80 = .........kg ; 10 ^6 = 1000000
1 1 1