Odpowiedzi

2009-12-09T15:48:13+01:00
Opozycja parlamentarna, sprzeciw części członków parlamentu wobec rządu lub odmowa jego poparcia. Często jest to potoczna nazwa partii lub koalicji partii w parlamencie, które deklarują się jako przeciwnicy polityki rządu oraz popierających go partii politycznych.

W praktyce oznacza to, że głosują one przeciwko wnioskom rządu (projektom ustaw), a także starają się doprowadzić do jego upadku i zastąpienia go nowym (własnym) rządem. Wszystkie mechanizmy dotyczące stosunków pomiędzy opozycją i rządem rozwinęły się w drodze zwyczajowej, później nastąpiła ich instytucjonalizacja w systemie prawa (np. wotum nieufności). Najdalej procesie instytucjonalizacji zaszła Wielka Brytania, gdzie nastąpiła pełne włączenie mechanizmów i stanowisk opozycyjnych do naczelnych zasad ustrojowych (np. gabinet cieni).
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T15:47:25+01:00
Sprzeciw części członków parlamentu wobec rządu lub odmowa jego poparcia. Często jest to potoczna nazwa partii lub koalicji partii w parlamencie, które deklarują się jako przeciwnicy polityki rządu oraz popierających go partii politycznych.
2009-12-09T15:50:02+01:00
Grupa ugrupowań, w partii politycznych, będąca przeciwna polityce rządu, nie tworzących rządu i dążąca do przejęcia władzy.

Partie, które nie weszły do parlamentu, nazywa się "opozycją pozaparlamentarną".Liczę na naj ;)