Ilu z poniższych słów nie rozumiesz?Jaki to procent podanych słów?

laik,monstrualny,szczodry,biografia
sztalugi,synonim,karykatura,erudyta
imigrant,adwokat,akapit,ewakulacja
absolewent,durszlak,imadło,lakoniczny
strzemię,reflektor,blefować,sponsor

3

Odpowiedzi

2009-12-09T16:49:34+01:00
2009-12-09T16:49:48+01:00
2009-12-09T16:53:56+01:00
Nie rozumiem 4

⁴\₂₀ × 100 %= ⁴⁰⁰\₂₀=20% słówke nie rozumiem