Sprawdzić tłumaczenie język rosyjski:

Ludzie interesują się wieloma rzeczami. Bywa to muzyka, taniec, moda i wiele różnych rzeczy. W moim wypadku jest to sport , a ogólniej kolarstwo.
Sport ten sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję. Zajmuję się nim już od sześciu miesięcy i nie zamierzam rezygnować. Mój trening trwa trzy godziny i odbywa się codziennie. Zdaję sobie sprawę, ze jest to bardzo długo i wiele osób się mnie pyta jak znajduję czas na lekcje i naukę, ale wychodzę z założenia , że chcieć to znaczy móc. Kolarstwo dodaje mi sił i sprawia,że nawet nauka nie wydaje się taka straszna.
Startowałam już nawet w zawodach, ale dotąd nie odniosłam żadnych sukcesów. Mam nadzieję , że to się zmieni. Chcę włożyć w to jeszcze więcej wysiłku i wierzę , że mi się uda.
Jestem bardzo zadowolona, że znalazłam w życiu coś co naprawdę uwielbiam.


Люди интересуются многими вещами. Бывает это музыка, танец, мода и много. В моём случае это спорт, а велоспорт. Этот спорт доставляет мне огромное удовольствие и удовлетворение. Я занимаюсь прежде чем я уже от шести месяцев и не задумываю отказываться. Моя тренировка продолжается часы и происходит ежедневно. Я отдаю себе отчёт, с это очень долго и многих у меня спрашивает jak я нахожу пору урокам и науку, но я я выбегаю из предпосылки, что хотеть то есть мочь. Велоспорт добавляет мне силы и доставляет, что даже наука не кажется такая страшная. Я стартовала уже даже в соревнованиях, но я до сих пор не получила никаких успехов. Я надеюсь, что это изменится. Я хочу вложить в это ещё более усилие и я верю, что мне удатся. Я очень довольная, что я нашла в жизни что-то я что в самом деле обожаю.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T17:21:01+01:00
Люди интересуются многими вещами. Бывает это музыка, танец, мода и много. В моём случае это спорт, а велоспорт. Этот спорт доставляет мне огромное удовольствие и удовлетворение. Я занимаюсь прежде чем я уже от шести месяцев и не задумываю отказываться. Моя тренировка продолжается часы и происходит ежедневно. Я отдаю себе отчёт, с это очень долго и многих у меня спрашивает jak я нахожу пору урокам и науку, но я я выбегаю из предпосылки, что хотеть то есть мочь. Велоспорт добавляет мне силы и доставляет, что даже наука не кажется такая страшная. Я стартовала уже даже в соревнованиях, но я до сих пор не получила никаких успехов. Я
masz dobrze napisane.bezbłednie...