Myślę, że dla osób starszych niż I gimnazjum zadania są proste, ale ja niestety nie mogę sobie z nimi poradzić... Bardzo proszę o rozwiązanie!

1. Uzupełnij tabelę podając liczby protonów, elektronów i neutronów w podanych atomach.
*39K: P+=? E-=? N0=?
*32S: j.w.
*27Al: j.w.
* - liczby z indeksem górnym
j.w. - jak wyżej
2. Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe ................... .
Masa elektronu jest około ....................... od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi ................................................... .
Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza że ................................................................................. .
3. Na podstawie modeli atomów podaj ich symbole i nazwy pierwiastków.
a) Protony - 7, elektrony - 7, powłoki - 2
b) Protony - 13, elektrony - 13, powłoki - 3
c) Protony i elektrony - 19, powłoki - 4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:19:48+01:00
1. 39K
p+ = 19
e- = 19
n0 = 20

32S
p+ = 16
e- = 16
n0 = 16

27Al
p+ = 13
e- = 13
n0 = 14

2.
2. Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe 1u .
Masa elektronu jest około .....1840 razy mniejsza.............. od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi ..........-1......................................... .
Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza że ładunki elektryczne równoważą się... .


3.
a) N - Azot
b) Al - Glin
c) K - Potas
9 3 9