Wypisz wszystkie elementy zbioru A gdy A jest zbiorem wszystkich całkowitych, nie ujemnych, jednocyfrowych liczb parzystych:
- wszystkich liczb naturalnych mniejszych od 6

- wszystkich jednocyfrowych liczb pierwszych

- wszystkich dodatnich dzielników liczby 28.

z góry dziękuje za rozwiązanie!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-05T21:20:30+02:00
- wszystkich liczb naturalnych mniejszych od 6=0,2,4

- wszystkich jednocyfrowych liczb pierwszych=2

- wszystkich dodatnich dzielników liczby 28=2,4
2009-09-05T21:21:10+02:00
1. A={0,2,4,6,8}
2. A={0,1,2,3,4,5}
3. A={1,2,3,5,7}
4. A={1,2,4,7}
takie rozwiązanie, jeśli pierwszy warunek jest osobnym podpunktem
jeśli podpunktami są tylko te trzy myślniki, to
A={0,2,4}
A={2}
A={2,4}
2009-09-05T22:05:05+02:00