Odpowiedzi

2015-01-21T07:44:05+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.       Ogromna przewaga militarna Rosji.
2.       Obojętność innych państw Europy. Choć polskie powstanie osłoniło Francje od rosyjskiej interwencji,  Francja dla Polski nie uczyniła nic. W Paryżu wieść o zdobyciu przez Rosjan stolicy Królestwa Polskiego skomentowano stwierdzeniem, że znów „ spokój panuje w Warszawie”. Podobna była postawa Anglii, która nie miała żadnych interesów nad Wisłą. Opinia publiczna w Anglii i we Francji okazywała Polakom wiele sympatii; prywatne osoby i organizacje niosły wydatną pomoc materialną.
3.       Wśród polskiego przywództwa politycznego i wojskowego panowała niewiara w możliwość zwycięstwa, co owocowało chwiejnością i brakiem zdecydowanych czynów.
4.       Sejm Królestwa, reprezentujący tylko szlachtę, nie zdobył się na reformy w sprawie chłopskiej. Uwłaszczenie, czyli nadanie chłopom ich gospodarstw na własność (przy szlacheckim dworze pozostałby tylko folwark) oraz zniesienie pańszczyzny mogłyby wzmóc wśród chłopów poczucie obywatelskie i zachęcić tę najliczniejszą warstwę w narodzie do zaangażowania w walkę o niepodległość. Niestety porządki feudalne zostały zachowane. Szlachcice bardziej bali się poruszenia wśród chłopów niż cara.
22 4 22