Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:44:34+01:00
1. uważana powszechnie za najdawniejszą polską pieśń religijną
2.Świeca palona w adwencie
3. Ludzie, którzy skazali na śmierć Syna Maryi
4.Okres radosnego oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa
5.Modlitwa mówiona na cześć Maryi.
6. Zwierzę na którym jechała Matka Boska gdy uciekali z Józefem
7. Pozostała Nią do końca życia
8. imię Męża Maryi
9. Kto zwiastował Maryi że jest w ciąży
10. Nazwa święta kiedy to Jezus zabrał Maryję do nieba
11.Patrzymy na to w kościele, a nie raz u nas w domu. Inna nazwa obrazu..
12. Maryja poszła do niej by jej pomóc, wiedziała bowiem że ta też jest w stanie błogosławionym
13.Imię Archanioła który zwiastował Pannie Maryi
14.oprócz "Matki" Maryja w Polsce jest też nazywana..
15.Imię Matki Maryi


To były pytania a teraz odpowiedzi
1. Bogurodzica
2. Roratka
3. Żydzi
4. Adwent
5. Różaniec
6.Osiołek
7. Dziewica
8. Józef
9.Archanioł
10. Wniebowzięcie
11.Ikona
12.Elżbieta
13.Gabriel
14.Królowa
15. Anna
1 5 1
2009-12-09T20:04:53+01:00
1 ( B) i e r z m o w a n i e
2 (O) r n a t
3 k rz y (Ż) m o S w i ę t e
4 d r o g (A) s z a b a t o w a

5 e u c h a (R ) y s t i a
6 w (O) l a boża
7 (D) i e c e z j a
8 s (Z)a f a rz
9 n a d z(I) e j a
10 p o(C) i e s z y c i e l
11 p o g a n (I) e
12 m i s j(E) k o ś c i o ł a
13 (L) a t o r o ś l
14 l e(K) t o r
15 c (A) r i t a s1 2sakrament
2 szata księdza w czasie mszy św
3 olejek od biskupa w wielki czwartek
4 odległość którą wolno było przejść w szabat
5 słowo to oznacza dzienkczynienie
6 pragnienie boga by każdy człowiek został zbawiony
7 terytorium będące pod bezposrednim zarządem biskupa
8 osoba upoważniona do wykonywania funkcji duchownych
9 oczekiwanie pomyślnej przyszłości pod przewodnictwem boga
10 kreslenie nadane duchowi świętemu przez jezusa
11 nie uznawali jedynego i prawdziwego boga
12 posłany przez chrystusa aby na całym świecie kontynuować jego dzieło
13 młoda gałązka krzewu winnego
14 osoba uroczyście odczytująca teksty czytań
15 katolicka organizacja o charakterze dobroczynnym
1 4 1