Przetłumacz zdania:
1.Jim złamał nogę kiedy grałw golfa.
2. Podczas gdy robiłam pracę domową miałem świetny pomysł.
3. Zobaczyłę,m starego przyjaciela kiedy czekałem na pociąg.
4. Kiedy przyjechałam do domu rodziców mama czekałą z obiadem.
5. Suzan oglądała telewizję kiedy zaczęła si burza.

3

Odpowiedzi

2009-12-09T19:30:32+01:00
1.Jim broke it leg when he played golf.
2. while I did the homework I had a great idea.
3. I saw the old friend when I waited for the train.
4. when I arrived home the mum awaited parents with the dinner. 5. Suzan watched TV when a storm started the si.
1 1 1
2009-12-09T19:33:18+01:00
1.Jim złamał nogę kiedy grałw golfa.
Jim break leg when he played a golf
2. Podczas gdy robiłam pracę domową miałem
świetny pomysł.
when I do the homework I've got a great idea.
3. Zobaczyłę,m starego przyjaciela kiedy czekałem na pociąg.
I seen my old friend when I wait for a train
4. Kiedy przyjechałam do domu
rodziców mama czekałą z obiadem
. when I arrived to home my parents my mom wait for my with dinner
5. Suzan oglądała telewizję kiedy zaczęła si burza.
Susan watch the tv when the storm is started
2009-12-09T19:37:53+01:00
1.Jim broke his leg when he was playing golf.
2.While I was doing my homework I was having a great idea.
3.I saw my old friend when I was waiting for a train
4. When I arrived to parent's home my mum was waiting with dinner.
5. Suzan was watching TV when the blast srarted.