Odpowiedzi

2009-12-09T19:35:13+01:00
Czynniki sprzyjające zaludnieniu.

- zdolność żywicielska – warunki przyrodnicze sprzyjające
egzystencji człowieka (rolnictwo)
- rozmieszczenie i rozwinięcie się przemysłu
(koncentracja ludności w wielkich miastach )
- bezpieczeństwo społecznego bytu
- brzegi mórz (transport morski, walory turystyczne,
lokalizacja zakładów przemysłowych w portach)
- czynniki historyczne i społeczno-polityczne
- dostęp do wody (doliny rzek, brzegi mórz)
- dobra opieka zdrowotna