1. 1,1
2. Co oznacza sformułowanie „krańce ziemi” , „pycha”1,3
3. Data śmierci 1,5
4. Kogo zebrał 1,6
5. Ile lat panował 1,7
6. Co wkładali na głowę następcy 1,9
7. „Grzeszny korzeń”- kto to 1,10
8. Czego chcieli wiarołomni? 1,11
9. Do którego króla poszli?1,13
10. Gdzie i co wybudowali? 1,14
Cytat 1,25-28
11. Pochodzenie Aleksandra, data panowania, skąd wyruszył, kogo pokonał?
12. Co zrobił poborca? 1,30-32
13. Co to jest akra 1,33
14. „Grzeszny naród” 1,34
15. „Święci” kto to 1,46
16. Kara za nieposłuszeństwo 1,50
17. „Ohyda spustoszenia”, co to i kiedy ją zbudowano 1,54
18. Którego dnia ofiary 1,58
19. Kara za obrzezanie 1,60-61
20. Ilu synów i ich imiona (znaczenie) 2,2-5
21. Co zrobili 2,14
22. Wysłannicy do czego zmuszali 2,15
23. Co powiedzieli Matatiaszowi, co obiecują 2,17-18
24. Co zrobił pewien Żyd 2,23
25. Reakcja Matatiasza 2,24-26
26. Jak ich nawoływał, gdzie uciekli 2,28
27. Jaka pustynia 2,29
28. Z kim wyszli 2,30
29. Grzesznik kto to 2,64
30. do jakiego zwierzęcia porównywany 3,4
31. co zrobił Juda z mieczem 3,12
32. Seron kim był, co powiedział i zrobił 3,13-15
33. Gdzie bitwa 3,16
34. Co oznacza „Niebo” 3.18.22 i inne…
35. Lizjasz kim był, gdzie i co zrobił, kim się opiekował 3,32-35
36. Co miał zrobić 3,35-36
37. Rok wyprawy króla, przez co przeszedł, przeprawił się 3,37
38. Kogo wybiera do walki 3,38-39
39. Gdzie obóz 3,40
40. Co chcieli kupcy 3,41
41. Hymn Judy 3,45
42. Co zagrzewa do walki 3,54
43. Kto mógł wrócić do domu 3,56
44. Gorgiasz + ilość wojska 4,1
45. Kim byli przewodnicy i co to jest akra 4,2
46. Kto grał na trąbach 4,13
47. Wezwanie kultowe 4,24
48. Reakcja Lizjasza, ile wojska i konnicy gromadzi 4,28
49. Modlitwa Judy, do kogo nawiązuje o co prosi 4,30-33

50. Oczyszczenie świątyni, jaka góra 4,37
51. Święto Chanuka i kiedy 4,59
52. Budowa muru, Bet-sur, warownia 4,60-61
53. Reakcja innych narodów 5,1-2
54. Juda przeciwko komu i gdzie 5,3
55. Bajanici – kto to, co robili, co zrobił Juda 5,4-5
56. Poganie z Gileadu, gdzie uciekli 5,9-10
57. Posłańcy z Galilei, kto chce ich zgubić 5,14-15
58. Reakcja Judy, narada, podział, Szymon, Juda i Jonatan, ile wojska 5,16-17
59. Juda + Jonatan, przez co się przeprawili, ile przez pustynię 5,24
60. Juda dokąd zmienia drogę, jakie miasta 5,28
61. Gdzie obóz Tymoteusza 5,37
62. Co widzą zwiadowcy, jakie narody najęto 5,38-39
63. Plan Tymoteusza 5,40-41
64. Miasto w Persji, co w nim bogatego 6,1-2
65. Wyprawa Antiocha, rezultat, gdzie się udaje 6,3-4
66. Data śmierci Antiocha 6,16
67. Antioch V, kto go mianował, jego przydomek 6,17
68. Kolejne bitwy i miejsca obozu 6,31-31
69. Filip, kim była, skąd wrócił 6, 55-56
70. Kto i dlaczego skłania do odwrotu 6,57
71. Propozycja pokoju 6,58-61
72. kto łamie przysięgę, dlaczego, zdobycie miasta 6,62-63
73. Demetriusz, kim był, skąd, w którym roku, w jakim mieście 7,1
74. Kogo pochwyciły wojska, co z nimi zrobiono 7,3
75. Akimos, kim była, co zrobił 7,5-7
76. Bakchides, kim był, gdzie go wysłał 7,8-10
77. Gdzie udał się Bakchides, co zrobił, komu dał władzę 7,19-21
78. Nikanor, co miał zrobić, kim była 7, 26
79. Gdzie obóz, jakie wojsko, gdzie Juda, ile wojska 7,40
80. Jacy Rzymianie 8,1
81. Co to jest związek etolski 8,9
82. rada-senat, iloscczłonków, ich polityka 8,14-16
83. Gdzie zabity Juda, ile wojska, dlaczego uciekli, ile zostało 9,5-6
84. Co na to Juda 9,7-10
85. Jakie wojsko naprzeciwko 9,11
86. Góry Azara 9,15
87. Kto, w którym roku wydał rozkaz zburzenia muru, jacy prorocy go zbudowali 9,54
88. Co stało się z Alkimosem? 9, 55-56
89. Ile pokoju, dlaczego 9,57
90. Miejsce zamieszkania Jonatana, co z bezbożnymi 9, 73
91. Kiedy, kto został królem, co zdobył 10,1
92. Co na to Demetriusz, list do Jonatana 10, 2-5
93. Co mu daje w zamian 10,6
94. Gdzie odczytuje list, reakcja zebranych 10,7-9
95. Miasto ucieczki 10,14
96. Kiedy, gdzie następca 10,21
97. Reakcja Jonatana 10,46-47
98. Zaproszenie Jonatana, wywyższenie go, kim go mianuje 10,59-66
99. Jonatan w Jafie, gdzie odprowadza króla, rzeka 11,6-7
100. Gdzie, jakie diademy sobie wkłada 11,13
101. Kiedy Demetriusz u władzy 11, 19
102. kto wolny od podatków, w zamian za co 11,28
103. Odesłanie wojsk, kto zostaje 11,38
104. Co robi Tryfon, do kogo się udaje 11, 39-40
105. Zabójstwo Antiocha, Kto królem 13,31-32
106. Szymon, jego działalność, do kogo poselstwo, po co 13,33-34
107. W którym roku, co w dokumentach 13,41-42
108. Skąd syn Jan i co z nim 13,53
109. Gdzie kiedy udaje się Demetriusz, po co 14,1
110. Arsakes kim był, co zrobił 14,2
111. Kogo wysyła do Rzymu, z czym 14,24
112. Wdzięczność ludu, gdzie umieszczono dokument, na czym 14,25-26
113. Gdzie umieszczono odpis dokum. 14,48-49
114. Gdzie uciekł Tryfon i jak 15,37
115. Kiedy, gdzie przyjęcie, zdrada, śmierć Szymona i synów 16,14-17
116. Co na to Ptolemeusz, gdzie Jan i jego reakcja 16,18-24

potrzebuję odp. na te pytania.. proszę pomóżcie! ;**

1

Odpowiedzi

2009-12-09T21:33:34+01:00
Uuu... Ciekawe kto Ci na tyle pytań odpowie...<lol2>