Odpowiedzi

2009-12-09T20:12:24+01:00
Sokrates - zapoczątkował etykę. Głosił istnienie prawdy i powszechnego dobra.
Platon - teoria świata idei : jeśli istnieją rzeczy piękne to musi istnieć to samo piekno którego są odbiciem.
Ajschylos - zapoczątkował logikę, uważał że istnieją tylko rzeczy jednostkowe. Głosił że świat jest wieczny, ośrodkiem jego jest płaska ziemia.
Tales z Miletu : uważał że substancją z jakiej wytworzyły się postacie bytu jest woda.
Demokryt z Abdery - według niego świat składał się z małych cząstek, czyli atomów.
Heraklit z Efezu - " wszystko płynie"
Parminedes z Elei -uważał że istnieją dwa źródła poznawcze : rozum i doświadczenie.
Pitagoras -przypisuje się mu wprowadzenie pojęcia podobieństwa figur geometrycznych, a także dowód znanego twierdzenia o trójkątach prostokątnych.