Zad1
z danej równości wyznacz a.
a)2ax=4
b)x-a=6
c)a/5=x
d)x/a=3
e)x-3/4a=9
f)2a+4 /5=2x

zad2
połącz w pary równanie i wyznaczoną z niego niewiadomą p:
1.p+3q=2
2.2p+2q=3
3.2p-q=3
4.p-2q=3
5.3p+q=3

a.p=2-3q
b. p= 3+q /2
c.p=3+2q
d.p=1-q/3

e.p=3-2q /2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T21:16:06+01:00
A)2ax=4 I/2x
a=4/2x
b)x-a=6
-a=6-x I*(-1)
a=-6+x
c)a/5=x I*5
a=5x
d)x/a=3 I*a
x=3a I/3
a=x/3
e)x-3/4a=9
-3/4a=9-x I/(-3/4)
a=-12+3/4x
f)(2a+4)/5=2x I*5
2a+4=10x I/2
a=5x-2

2.1a
2e
3b
4c
5d
3 4 3