Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T23:59:02+01:00
Początek unii personalnej między Polską a Litwą.
-Zwycięska bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku. I upadek zakonu pod ich własnym krzyżem.
-Jagiełło nadał mnóstwo przywilejów po to aby Polacy wybrali jego synów na tron.
-Początek mieszania się kultur Polskiej, Litewskiej i Ruskiej.
-Początek rozwoju gospodarki Litwy i chrystianizacja tych terenów.
Władysław Warneńczyk:
-Zerwanie unii personalnej z Litwą, zawiązanie unii personalnej z Węgrami po raz ostatni.
-Król ginie w bitwie pod Warną, lecz nadal te tereny są zależne od Polski. (Mołdawia i Wołoszczyzna lennem Polski).
Kazimierz Jagiellończyk:
-Ponowne nawiązanie unii personalnej z Litwą.
-Początek polityki dynastycznej i unii dynastycznej między Polską, Litwą, Czechami i Węgrami.
-Litwa seniorem księstw ruskich (Psków, Nowogród Wielki, Twer, Perejesław Riazański), a Polska seniorem Mołdawii i Wołoszczyzny.
-Polska i Litwa odzyskują dostęp do Bałtyku (Litwa przez Żmudź a Polska przez Pomorze Wschodnie i Warmię). II upadek zakonu pod ich własnym krzyżem.
Jan Olbracht:
-Ponowne zerwanie unii Polsko-Litewskiej.
-Nieudana wyprawa na Mołdawię. (Polska traci powoli panowanie nad Morzem Czarnym; najpierw nad Wołoszczyzną potem nad Mołdawią).
Aleksander:
-Konstytucja Nihil Novi-początek demokracji szlacheckiej w Polsce i na Litwie.
Zygmunt Stary:
-Początek renesansu w Polsce.
-Zakon wasalem Polski-Polska seniorem zakonu. III upadek zakonu pod jego własnym krzyżem.
-Wielkie Księstwo Litewskie zaczyna tracić terytoria na wschodzie na rzecz Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. (Litwa traci między innymi Smoleńsk).
Zygmunt August:
-Likwidacja zakonu kawalerów mieczowych w Kurlandii i Inflantach.
-Koniec Panowania Polski i Litwy nad Morzem Czarnym, początek dużego panowania nad Bałtykiem.
-Początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów - unia półrealna (relalna będzie dopiero po konstytucji 3 maja).
-Włączenie Ukrainy do Korony.
Tu więcej nic nie da się :) jak napiszesz na kartce to bedzie A4:) Pozdrawiam
Ej a konkretnie i krótko proszę