Siema wszystkim potrzebuje na dzisiaj 2 zadania pomozcie zadanie z 3gim
twierdzenie pitagorasa
Zad1
Obilicz dlugosc przyprostokątnych prostokątnego trójkąta równaoramiennego w którym przeciwprostokątna wynosi 40cm
Zad2
Oblicz promień okręgu o średnicy AB jeżeli jego cięciwy wynoszą AC 6√2cm BC 8√2cm

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T22:02:03+01:00
Zad1
Obilicz dlugosc przyprostokątnych prostokątnego trójkąta równaoramiennego w którym przeciwprostokątna wynosi 40cm

a, b - przyprostokątne
c-przeciwprostokątna

a=b
c=40

a²+b²=c² wzór do którego podstawiamy nasze dane
a²+a²=40
2a²=40
a²=40/2
a²=20
a=√20
a=√4*√5
a=2√5

Przyprostokątne mają długość 2√5

2.
Oblicz promień okręgu o średnicy AB jeżeli jego cięciwy wynoszą AC 6√2cm BC 8√2cm

AC, BC - przyprostokątne
AB -przeciwprostokątna

AC=6√2 cm
BC=8√2cm

(AC)²+(BC)²=(AB)²
(6√2)²+(8√2)²=(AB)²
72+128=(AB)²
(AB)²=200
AB=√200
AB=√100*√2
AB=10√2

Promień tego okregu wynosi AB=10√2
6 3 6
2009-12-09T22:05:00+01:00
Zad1
a=?
b=?
c=40cm
c=a√2
a√2=40
a=40÷√2
a=40√2÷√4=20√2
Odp:Długosci przyprostokątnych mają długos 20√2cm.

Zad2.
|AC|=6√2cm
|BC|=8√2cm
|AB|=?
AC²+BC²=AB²
6√2cm²+8√2cm²=AB²
36√4+64√4=AB²
36*2+64*2=AB²
72+128=AB²
AB²=200
AB=√200
AB=10√2
Odp:Długośc tej srednicy wynosi 10√2cm.;)
1 5 1