Odpowiedzi

2009-12-10T09:31:23+01:00
Przykład 1.
[(16/49)⁻³/² × (7/4)²/⁵ × (4/7)⁻³/⁵]¹/⁴=
{[(4/7)²]⁻³/²x(7/4)²/⁵x(7/4)³/⁵}¹/⁴=
[(4/7)⁻³x(7/4)¹]¹/⁴=
[(7/4)³x(7/4)¹]¹/⁴= [(7/4)⁴]¹/⁴=7/4


przykład 2.
2 × 16⁻¹,⁵ × 32¹,² =2x(2⁴)⁻¹,⁵x(2⁵)¹,²=
=2x2⁻⁶x2⁶=2
2 5 2