Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T08:46:23+01:00
W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz jest równy1 a iloraz czwartego wyrazu przez trzeci jest równy 1/2.oblicz drugi wyraz w tym ciągu

a₁=1
a₄/a₃=½
a₄/a₃=a₁q³/a₁q⁴=1/q czyli
1/q=½
zatem q=2

a₂=a₁q=1*2=2