Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-10T11:00:21+01:00
Papież Grzegorz I postanowił śpiew w Kościele uporządkować i ujednolicić, we wczesnym średniowieczu uporządkowany i ustalony oraz przyjęty przez wszystkie Kościoły rytu rzymskokatolickiego.Uporządkował je ten Boży Duch, który się w Kościele modli , uporządkował sam Bóg,miłość , natchnIenie może tylko uporządkowac muzykę i uporządkowane śpiewy.Zmodyfikowanie liturgicznych śpiewów kościelnych nastąpiło za pontyfikatu papieża Grzegorza Wielkiego (590-604).Cechy:
- śpiewy chorałowe swój rodowód wywodzą z muzyki Bliskiego Wschodu, a nie z muzyki Starożytnego Rzymu
-opierają się na tonacjach kościelnych opartych na starogreckim systemie modalnym
-nie posiada podziału taktowego, a rytmikę wyznacza tekst
-korzysta wyłącznie z tekstów w języku łacińskim
-do zapisu chorału mogły występować jako oznaczenia pojedynczych dźwięków, bądź też jako grupy kilku (2-5) dźwięków
2009-12-10T13:22:52+01:00
Chyba Papież Grzegorz 1 postanowił upożadkować i ujednolidnić śpiew w kościele.

- Chórowo
- tylko pieśni religijne
- jedno głosowo
- po łacinie
- bez akompaniamentu