Odpowiedzi

2009-12-10T13:18:35+01:00
Zad. 2
1) Moim zdaniem położenie Polski w Europie jest korzystne, gdyż posiada ona klimat umiarkowany ciepły, sprzyjający uprawom. Polska posiada naturalne granice, dostęp do morza. Występuje dużo rzek i jezior oraz lasy liściaste i mieszane. Jest to kraj typowo nizinny. Zaletą gospodarczą jest przebieg przez Polskę szlaków tranzytowych (są to najkrótsze drogi z Europy Zachodniej do Wschodniej oraz z Europy Północnej do Południowej) oraz na Bałtyku wyłączność rybołówstwa i eksploatacji podmorskich złóż mineralnych. Polityczną zaletą jest możliwość bycia częścią Unii Europejskiej.
2) Moim zdaniem położenie Polski w Europie jest niekorzystne, gdyż posiada ona 7 groźnych sąsiadów i bardzo niewiele surowców mineralnych. Pomiędzy zachodnim a wschodnim krańcem Polski istnieje różnica czasu, wynosząca około 40 minut. Różny czas trwania najłuższego i najkrótszego dnia na północy i południu kraju. Róznice temperatury. Polska posiada słabe gleby.

Zad. 1
Wskaźniki rozwoju gospodarczego:
- wieklość obszaru danego państwa
- jakość środowiska geograficznego i jego zasobów mineralnych
- organizacja gospodarki
- możliwości finansowe
- struktura zatrudnienia ludności
- udział w międzynarodowym handlu
- poziom wykształcenia społeczeństwa
- liczba np samochodów, telefonów na 1000 mieszkańców