Oblicz przyspieszenie, jakie siła F=10N nada ciału o masie m=2kg. Ile razy przyspiesznie będzie mniejsze jeśli masa będzie wynosiła m₁=10kg

Na 2 ciała których masy są w stosunku m₁/m₂=2 ( m₁=2m₂) działają dwie identyczne siły. W jakim stosunku pozostają przyspieszenie tych ciał?
Legenda: m₁/m₂ to jest zapisane w ułamku

Masa pewnego ciała wynosi m=5kg oblicz ciężar tego ciała i narysuj wektor ilustrujący w skali 1cm-10N

Ciężar ciała wynosi P=392N jaka jest masa tego ciała? (g=9.8m/s²)

2

Odpowiedzi

2009-12-10T14:27:29+01:00
2009-12-10T14:32:32+01:00
Oblicz przyspieszenie, jakie siła F=10N nada ciału o masie m=2kg. Ile razy przyspiesznie będzie mniejsze jeśli masa będzie wynosiła m₁=10kg

f=a*m=>a=f/m=10/2=5m/s^2
-------------
Masa pewnego ciała wynosi m=5kg oblicz ciężar tego ciała i narysuj wektor ilustrujący w skali 1cm-10N

F=mg=10*5=50N
-------------
Ciężar ciała wynosi P=392N jaka jest masa tego ciała? (g=9.8m/s²)

392=9,8*m=>m=392/9.8=40kg
----------
29 1 29