Odpowiedzi

2009-12-10T14:35:53+01:00
Trójkat 1/2 x a x h
kwadrat axb
deltoid 1/2xd1x d2
kwadrat axa
romb
rownoleglobok axh
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T14:45:40+01:00
1. Trójkąt to część płaszczyzny ograniczona łamaną zamkniętą złożoną z trzech odcinków wraz z tą łamaną.
Suma miar kątów wewn. wynosi 180 stopni.
Kazdy bok trójkąta ma długość mniejszą od sumy długości dwóch pozostałych boków.
Podział:
-różnoboczny
-równoboczny
-równoramienny
-ostrokątny
-rozwarto kątny
-prostokątny
2. Trapez to czworokąt który ma conajmniej jedną parę boków równoległych.
Suma miar kątów wewn. leżących przy jednym ramieniu jest równa 180 stopni.
Rodzaje:
-prostokątny
-równoramienny
3. Równoległobok to czworokąt który ma dwie pary boków równoległych.
4. Prostokąt to czworokąt który ma wszystkie kąty proste.
Mają dwie pary boów równoległych, dwie pary boków równych, 4 kąty proste, przekątne są takiej samej długości i dzielą sie na połowy.
5. Romb to czworokąt który ma wszystkie boki jednakowej długości.
Mają dwie pary boków równoległych, wszystkie boki równej długości, przekątne róznej długości przecinają sie pod kątem prostym i dzielą sie na połowy.
6. Kwadrat to prostokąt który ma wszystkie boki równej długosci.
Mają boki równej długości, kąty proste. Przekątne równej długości, przecinają się pod kątem prostym, dzielą się na połowy.
7. Deltoid
Mają 2 pary boków równej długości. przekątne przecinają się pod kątem prostym.
2 5 2