Rozwiąć podane układy równań metodą PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW(Jeśli chodsz do 2 gim. i Masz podr.MATEMATYKA Z PLUSEM to to jest zad.10/97 ) ALE KONIECZNIE METODĄ PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW.!

a. y+2-(3-x)=0
x-2=5-(2-y)b. 3(x-y)+4x=8
3(x-5y)=5-9yc. 3(2x-1)+4(y-2)=9
2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2d. 2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
5(x+1)-2(3-y)=-4(x+y)


e. 4(x+2)-3(y-1)=x+y-3
3(x-4)-2(y-2)=4(x-y)+4

NAJLEPSZE BARDZO DOBRZE WYNAGRADZAM ;-)
jesli będzie dużo błędów uznaje z błędne;p

1

Odpowiedzi

2009-12-12T00:45:09+01:00
A)
y+2-(3-x)=0
x-2=5-(2-y)

y+2-3+y=0
x-2=5-2+y

y+y=-2+3
x-y=5-2+2

2y=1
x-y=5|*2

2y=1
2x-2y=10

2x=11|:2
x=5,5
5,5-y=5
-y=5-5,5
-y=-0,5|:(-1)
y=0,5

x=5,5
y=0,5

b)
3(x-y)+4x=8
3(x-5y)=5-9y

3x-3y+4x=8
3x-15y=5-9y

7x-3y=8
3x-15y+9y=5

7x-3y=8|*(-2)
3x-6y=5

-14x+6y=-16
3x-6y=5

-11x=-11|:(-11)
x=1
3*1-6y=5
3-6y=5
-6y=5-3
-6y=2|:(-6)
y=-1/3

x=1
y=-1/3

c)
3(2x-1)+4(y-2)=9
2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2

6x-3+4y-8=9
10x-2+3y=15x+5y+2

6x+4y=9+3+8
10x+3y-15x-5y=2+2

6x+4y=20
-5x-2y=4|*2

6x+4y=20
-10x-4y=8

-4x=28|:(-4)
x=-7
6*(-7)+4y=20
-42+4y=20
4y=20+42
4y=62|:4
y=15,5

x=-7
y=15,5

d)
2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
5(x+1)-2(3-y)=-4(x+y)

2x+2y-3x+6y=-7x-2
5x+5-6+2y=-4x-4y

2x+2y-3x+6y+7x=-2
5x+2y+4x+4y=-5+6

6x+8y=-2|*3
9x+6y=1|*(-2)

18x+24y=-6
-18x-12y=-2
12y=-8|:12
y=-2/3
9x+6(-2/3)=1
9x-4=1
9x=1+4
9x=5|:9
x=5/9

x=5/9
y=-2/3

e)
4(x+2)-3(y-1)=x+y-3
3(x-4)-2(y-2)=4(x-y)+4

4x+8-3y+3=x+y-3
3x-12-2y+4=4x-4y+4

4x-3y-x-y=-3-8-3
3x-2y-4x+4y=4+12-4

3x-4y=-14
-x+2y=12|*2

3x-4y=-14
-2x+4y=24
x=10
3*10-4y=-14
30-4y=-14
-4y=-14-30
-4y=-44|:(-4)
y=11

x=10
y=11