Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:39:48+01:00
MAREK:
czas - ok. 70 r. n.e.
miejsce - Większość uczonych jest skłonna przypuszczać, że miejscem tym był Rzym, gdzie już w czasach działalności św. Pawła istniała gmina chrześcijańska, do której apostoł Paweł napisał list.
język - armeński

MATEUSZ:
czas - ok. 80 r. n.e.
miejsce - Syria
język - grecki

ŁUKASZ:
czas - po 80 r. n.e.
miejsce - Antiochia
język - grecki

JAN:
czas - ok. 100 r. n.e.
miejsce - Azja Mniejsza
język - grecki
7 3 7
2009-12-10T16:03:19+01:00
Ewangelia świętego Jana- jej powstanie jest datowane ok. 120 n.e Na ogół Ewangelię Jana datuje się na koniec I wieku. Większość biblistów określa jej miejsce powstania na Efez, a czas na ok. 90 n.e. Jej rosnącą popularność już na początku II wieku potwierdza odkrycie tzw. Papirusu Rylanda z fragmentem Ewangelii. Jest napisana językiem niemieckim.
Ewangelia świętego Marka i w przypadku pozostałych ewangelii, miejsce powstania Ewangelii Marka pozostaje jedynie przedmiotem domysłów uczonych. Większość uczonych jest skłonna przypuszczać, że miejscem tym był Rzym, gdzie już w czasach działalności św. Pawła istniała gmina chrześcijańska, do której apostoł Paweł napisał list. Wskazówką na rzymskie pochodzenie księgi jest jej język literacki, rojący się od sporej ilości latynizmów i kalek językowych z łaciny. Jest napisana językiem
1 5 1
2009-12-10T16:05:11+01:00
Ewangelia wg św. Mateusza-ok. 80 r.n.e. Palestyna lub Syria. Była zredagowana w języku aramejskim (czyli hebrajskim)
Ewangelia wg św. Marka-prawdopodobnie została zredagowana między 60 a 70 rokiem. Większość uczonych uważa, że powstała w Rzymie w j. greckim
Ewangelia wg św. Łukasza-przed rokiem 70n.e.Pewnym jest fakt, że była napisana poza Palestyną. Tradycja mówi nam, że miejscem powstania ewangelii mogła być Grecja: Achaja albo Bythinia - Beocja, Aleksandria lub Cezarea. Niektórzy z biblistów twierdzą nawet, że mógłby to być Rzym. Jednak są to wszystko tylko hipotezy.
Ewangelia wg św. Jana powstała w Efezie ok. 90r.n.e.
2 5 2