Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:43:56+01:00
11:8*(43:5-27:10)+(1:2)=1,375 * (8,6 -2,7) +0,5= 1.375*5,9+0.5=8,1125 +0,5=8,6125
2009-12-10T15:52:25+01:00
1⅛*(4³/₅-2⁷/₁₀)+½=
⁹/₈*(4⁶/₁₀-2⁷/₁₀)+½=
⁹/₈*(3¹⁶/₁₀-2 ⁷/₁₀)+½=
⁹/₈*1 ⁹/₁₀ +½=
⁹/₈* ¹⁹/₁₀ +½=
¹⁷¹/₈₀+½=
¹⁷¹/₈₀+⁴⁰/₈₀=
²¹¹/₈₀=
2 ⁵¹/₈₀
2009-12-10T17:28:13+01:00
1¹/₈ * (4³/₅ - 2⁷/₁₀) + ¹/₂ =
= ⁹/₈ * (²³/₅ - ²⁷/₁₀) + ¹/₂ =
= ⁹/₈ * (⁴⁶/₁₀ - ²⁷/₁₀) + ¹/₂ =
= ⁹/₈ * ¹⁹/₁₀ + ¹/₂ =
= ¹⁷¹/₈₀ + ⁴⁰/₈₀ =
= ²¹¹/₈₀ = 2 ⁵¹/₈₀ = 2,6375