Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:45:04+01:00
C-h-a-r-a-k-t-e-r liery
ch-a-r-a-k-t-e-r głoski

w-y-h-a-f-t-o-w-a-n-y
w-y-h-af-t-o-w-a-n-y

s-z-l-a-c-h-e-t-n-y
sz-l-a-ch-e-t-n-y

p-r-z-y-p-u-s-z-c-z-a-c
p-rz-y-p-u-sz-cz-a-ć

n-a-p-r-z-y-k-r-z-a-ć
n-a-p-rz-y-k-rz-a-ć

p-r-z-y-c-h-y-l-n-y
p-rz-y-ch-y-l-n-y
2009-12-10T15:46:02+01:00
Charakter=c h a r a k t e r, ch a r a k t e r
wyhaftowany= w y h a f t o w a n y, w y h a f t o w a n y
szlachetny=s z l a c h e t n y, sz l a ch e t n y
przypuszczać=p r z y p u s z c z a ć, p rz y p u sz cz ać
naprzykrzać=n a p r z y k r z a ć, n a p rz y k rz a ć
przychylny=p r z y c h y l n y, p rz y ch y l n y

NAJPIERW PODZIELIŁEM NA LITERY A POTEM NA GŁOSKI
2009-12-10T15:47:59+01:00
Charakter
c - h - a - r - a - k - t - e - r
ch - a - r - a - k - t - e - r


wyhaftowany
w - y - h - a - w - t - o - w - a - n - y
w - y - h - a - w - t - o - w - a - n - y


szlachetny
s - z - l - a - c - h - e - t - n - y
sz - l - a - ch - e - t - n - y


przypuszczać
p - r - z - y - p - u - s - z - c - z - a - ć
p - rz - y - p - u - sz - cz - a - ć


naprzykrzać
n - a - p - r - z - y - k - r - z - a - ć
n - a - p - rz - y - k - rz - a - ć


przychylny
p - r - z - y - c - h - y - l - n - y
p - rz - y - ch - y - l - n - y

POZDRAWIAM :)
P - O - Z - D - R - A - W - I - A - M - :)