Odpowiedzi

2013-12-29T10:08:02+01:00
A) używamy po to, aby spektakularnie podkreślić jakiś wyraz lub grupę wyrazów, zaznaczyć, że jest istotna.b) używamy po to, aby stworzyć bezpośrednią więź z odbiorcą, niezwłocznie jej coś przekazaćc) używamy po to, aby obrazowo przedstawić jakiś przedmiot, zjawisko.d) używamy po to, aby zwrócić uwagę czytelnika zręcznym opisem, przenośnią, aby pokazać mu coś zwyczajnego z niecodziennej strony.e) używamy, aby urzeczywistnić nasz wywód, nadać cechy ludzkie czemuś, co człowiekiem nie jest, tak samo w h) , z tą różnicą że ożywienie to nadanie cech żywych czemuś, co żywe nie jestf) używamy po to, aby urozmaicić nasz wywód, uniknąć powtórzeń, rutyny, jak również aby celowo wprowadzić znaczenie aluzyjne, niedosłowne.g) używamy po to, aby wyróżnić jakieś cechy, zestawić je z innymi, na zasadzie porównania.

Pozdrawiam.
9 3 9