1.Rozwiąż równanie x³+3x³+x+3=0

2. Rozwiąż nierówność x²-x+5>0

3.Rzucano dwiema sześciennymi kostakami do gry i określono zdzarzenia:
A-na każdej kostce wypadła nieparzysta liczba oczek
B-suma wyrzuconych oczek jest nie mniejsza niż 8
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A U B

1

Odpowiedzi

2009-12-10T17:54:15+01:00
X²-x+5>0
liczymy delte = 1-4*1*5= 1-20=-19
lub x2=0 i x+5=0 t0 x=-5
rysujesz przediał lub siatkę znaków graficznie
x nalezy od (- nieskonczonosci do -5>
3.Rzucano dwiema sześciennymi kostakami do gry i określono zdzarzenia:
A-na każdej kostce wypadła nieparzysta liczba oczek
B-suma wyrzuconych oczek jest nie mniejsza niż 8
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A U B
zdarzenie a
(1,2), (1,4) , (1,6) , (2,1) , (2,3), (2,5) ,(3,2), (3,4), (3,6) , (4,1) , (4,3) ,(4,5)
(5,2) , (5,4), (5,6) , (6,1) , (6,3) , (6,5)
p(a)=18/36
zdarzenie b
(2,6) ,(3,5) ,(3,6), (4,4) , (4,5) (4,6) , (5,3) (5,4) ,(5,5) (5,6) (6,2) (6,3),(6,4),(6,5),(6,6)
p(b)=15/36
1 1 1