Powietrze to mieszanina gazów: głównie azotu, tlenu, dwutlenku węgla i argonu. Gdy powietrze ma temperaturę 25 stopni Celsjusza, średnie prędkości ich cząsteczek wynoszą odpowiednio: 475 m/s , 444m/s . 379m/s i 398m/s .

a.) W tej samej temperaturze największą prędkość średnią mają cząsteczki gazu o najmniejszej/największej masie.
b.)Uporządkuj wymienione gazy według masy ich cząsteczek, zaczynając od tego, którego cząsteczki mają najmniejszą masę.
c.)Średnia energia ruchu cząsteczek którego gazu jest największa, jeżeli gazy mają taką samą temperaturę?
............................................................................

1

Odpowiedzi

2009-12-10T17:55:06+01:00
A) o najmniejszej
B) azot, tlen, argon, dwutlenek węgla
C) azotu

kliknij:
http://zadane.pl/p/47739/girl95
16 4 16