Wypisz wspolczynniki wielomianu 2 i podaj jego stopien:
wielomianu w i podaj jego stopien*
a) w(x)= -2x(do piatej) + x b) w(x)= x(do czwartej) - 0.5x(do piatej) + x(do szostej) + x(do drugiej) + 1 c) w(x)= 2(do dziesiatej)

PS: W nawiasie napisane do jakiej potegi xP

1

Odpowiedzi

2009-12-10T22:23:23+01:00
Wypisz wspolczynniki wielomianu i podaj jego stopien:

a) w(x)= -2x⁵ + x
a₅=-2
a₄=0
a₃=0
a₂=0
a₁=1
a₀=0
stopień to 5
b) w(x)= x⁴- 0.5x⁵ + x⁶ + x²+ 1
a₆=1
a₅=-0,5
a₄=1
a₃=0
a₂=1
a₁=0
a₀=1
stopień to 6
c) w(x)= 2¹⁰
stopień to 0
a₄=0
a₃=0
a₂=0
a₁=0
a₀=0