1. Co to graniastosłup prawidłowy czworokątny?
2. Pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 312 cm², a pole powierzchni bocznej jest równe 240cm². Oblicz objętość tego graniastosłupa.
3. Akawrium ma wymiary: dł. 1,3 m, szer. 0,8 m, a wys równa się 60 cm. Akwarium to napełniono wodą do 2/3 wysokości, Ile litrów wody wlano do akwarium?
4. Narysuj w 1:1000 siatkę graniasotłupa mającego w podstawie prostokąt o wymiarach 5 m i 4 m, a jego wys jest równa 6 m.

w tym ostatnim tylko obliczenia!!!

Na jutro!!! Pilne!!!

2

Odpowiedzi

2009-12-10T18:05:05+01:00
1.........Graniastosłup prawidłowy bądź graniastosłup foremny - to w geometrii taki graniastosłup prosty, którego każda podstawa jest jakimkolwiek wielokątem foremnym

Graniastosłupem prawidłowym jest więc np. dowolny prostopadłościan mający w podstawie kwadrat (graniastosłup prawidłowy czworokątny). W szczególności jest nim też sześcian.

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T19:55:06+01:00
Zad 1
prawidłowy ma w podstawie wielokąt foremy czyli taki wielokąt co ma wszystkie boki tej samej dlugosci i wszystkie katy tej samej miary
W tym przypadku to jest kwadrat

zad 2
Pp=(312-240):2=36
H=240:36 w ulamku 240/36
V=Pp*H=36*240/36=240 cm szesciennych

zad 3
zamienie na decymetry bo 1 dm szescienny to jeden litr a objetosc jest w jednostkach szesciennych
V=13 dm * 8 dm *4 dm = 416 dm szesciennych
4dm bo 2/3 z 60 cm = 40 cm = 4 dm
416 dm szesciennych = 416 litrów

zad 4
5m=500cm=5000mm czyli 5 mm w skali
4m w sklai to 4 mm
6m w sklai to 6 mm
1 5 1