1. Które kwasy o podanych wzorach sumarycznych H₂SO₃ H₂SO₄ H₂CO₃ HNO₃ HCL są nietrwałe? Uzasadnij odpowiedz i napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.

2. Wykonaj doświadczenie Do naczynia nalej wody gazowanej i sprawdz jej smak. Naczynie ogrzewaj przez chwilę i obserwuj zmiany. Po ostudzeniu ponownie sprawdz smak wody. zapisz obserwacje i sformułuj wnioski.

3. W temperaturze 40 stopni celsjusza rozpuszczono tlenek węgla(IV) w wodzie, otrzymując 0,99 procentowy roztwór nasycony. Oblicz rozpuszczalność tlenku węgla (IV) w wodzie w temperaturze 40 stopni C. Ma wyjść wynik 0,9999 g.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:01:35+01:00
1.
H₂SO₃ ----->SO₂ (w postaci gazowej) + H₂O

H₂CO₃ -----> CO₂(w postaci gazowej) +H₂O

3.
0,99 % = 0,99g
Cp= 0,99 %
100 % - 0,99= 99,01 %
0,99g * 100 % / 99,01 % = 0,9999 g
4 5 4