Odpowiedzi

2009-12-10T18:23:06+01:00
X- liczba atomów tlenu
y - liczba atomów azotu

masa cz. azotu - 14u
masa cz. tlenu - 16u

x*16/y*14 = 4/7
112x=56y
2x=y

N2O - tlenek azotu(IV)

masa molowa N2O = 44g/mol lub masa cz. N2O = 44u

w 44g N2O znajduje się 28g azotu (masa at. azotu =14u a 2*14 = 28)

Układamy proporcje

44g - 28g
55g - xg

x=35g

4 2 4