Odpowiedzi

2009-12-10T20:12:53+01:00
Czynniki sprzyjające erozji:

* Wycinanie i wypalanie lasów (zwłaszcza wilgotnych lasów równikowych),
* Źle prowadzone osuszanie terenów,
* Likwidacja miedz w procesie łączenia małych gospodarstw w duże farmy,
* Usuwanie murków, żywopłotów, zakrzewień i zadrzewień śródpolnych,
* Zbyt intensywny wypas zwierząt,
* Zła lokalizacja dróg gruntowych
* Uprawa stromych stoków i dolinek śródzboczowych
* Uprawa wzdłuż stoku
2009-12-10T20:13:59+01:00
1. Przyczyny powodujące erozję gleb to m.in kwaśne deszcze.
2. Najbardziej narażone obszary na erozję gleb w Polsce to obszary gdzie występuje dużo miast, a w nich spaliny samochodowe,dymy fabryczne. Są to obszary głównie na Śląsku.