Odpowiedzi

2009-12-10T19:39:21+01:00
V₂=2m/s
V₁=0,5m/s
m-masa zawodnika
ΔEk- wartość wzrostu energii kinetycznej
Ek=½mV²
Ek₁=½m*V₁²
Ek₁=½m* (0,5m/s)²
Ek₁=½m*0,25m²/s²
Ek₂=½m* (2m/s)²
Ek₂=½m*4m²/s²
ΔEk=(½m*4m²/s²)/(½m*0,25m²/s²)
ΔEk=16

odp: Energia kinetyczna wzrosła 16-krotnie.
1 2 1