Pilne!!!
Podaje wzór który jest podany obok tego zadania
s=p/100 × r
s- masa rozpuszczonej substancji
r-masa roztworu

a) Ile wody należałoby dolać do 3kg ośmioprocentowej solanki , aby otrzymać roztwór pięcioprocentowy?
b) Z solanki czteroprocentowej odparowano 3kg wody . Otrzymana solanka ma stężenie 10%. Ile waży ta solanka?
c) Ile soli należy dosypać do 9 kg solanki o stężeniu 2% , aby otrzymać solankę o stężeniu 10%?

Wskazówka . gdy dolewamy lub odparowujemy wodę , masa soli nie zmienia się.1

Odpowiedzi

2009-12-12T11:19:57+01:00
A) Ile wody należałoby dolać do 3kg ośmioprocentowej solanki , aby otrzymać roztwór pięcioprocentowy?

ms/ mr *100% = Cp
ms = 8% * 3000g/100%
ms = 240g


240/3000+x*100%=5%
240*100%=150+5%x
24000 = 15000+5x
9000=5x
1800g = 1,8kg
x = 1,8kg


b) Z solanki czteroprocentowej odparowano 3kg wody . Otrzymana solanka ma stężenie 10%. Ile waży ta solanka?

4%x = 10%(x - 3)
0,04x = 0,10(x - 3)
0,04x = 0,10x - 0,30 /*100
4x = 10x - 30
30 = 10x - 4x
30 = 6x /:6
5 = x
x = 5kgc) Ile soli należy dosypać do 9 kg solanki o stężeniu 2% , aby otrzymać solankę o stężeniu 10%?

mr = 9kg
ms = 2%z9kg
mr = 0,02*9
mr = 0,18kg

Cp = 10%
10% = 0,18+x/9+x *100%
1=(1,8x+10x)/9+x
9+x=1,8x+10x
9x = 7,2
x = 0,8kg