Odpowiedzi

2009-12-10T20:36:47+01:00
1.
W tym przypadku:
r=⅓h
więc:
h=3*r
h=3*2cm=6cm
Wysokośc dzieli trójkąt równoboczny na 2 przystające(takie same) trójkąty
prostokątne i dzieli podstawe na dwie połowy, więc znając wysokośc możemy policzyc bok(a) z twierdzenia Pitagorasa.
(½a)²+6²=a²
¼a²+36=a²
36=a²-¼a²
36=¾a² |/¾
a²=36*4/3
a²=144/3
a²=48
a=√48
a=4√3cm

P=½*a*h
P=½*4√3*6
P=12√3cm²

Odp. Pole tego trójkąta wynosi 12√3cm².

2.
r=½*40=20cm
Pi podaje jak odczytałem w treści. pi=22/7
Ob=2*22/7*20=880/7≈125,7cm (w przybliżeniu)
1km=1000m=100000cm
100000cm/125,7cm≈795,5 zaokrąglamy i tak do dołu

Odp. Koło wykona 795 pełnych obrotów.
1 5 1