Odpowiedzi

2009-12-10T22:16:24+01:00
Notatka z tematu Mocni w Panu
Nawet Świętego Pawła prześladowali, bo Święty się nie poddał.
Z codziennymi słabościami możemy sobie poradzić jeśli sprzeciwimy się złu. Święty Paweł wzywa nas byśmy przyodziali się w zbroję dobra, ponieważ mamy być gotowi na przyjście Chrystusa. Przyszło nam walczyć z grzechem i szatanem. Święty Paweł nasze życie porównuje do walki. Zbroja składa się: Pancerza sprawiedliwości, tarczy wiary, miecza Ducha, hełmu zbawienia, pasa prawdy i nóg gotowych do głoszenia Dobrej Nowiny. Chrześcijanin jest świątynią Boga.
notatka z tematu Wierni Panu
Około roku 63 Święty Piotr napisał swój pierwszy list. Święty Piotr nawiązuje do jednego z 8 błogosławieństw. Chrześcijanin stając w obronie wiary nawet ceną cierpienia zachowuje czyste serce. Każdy człowiek ma sumienie. Dzięki sumieniu człowiekiem odróżnia dobro od zła, choć czasem jest trudno, bo szatan jest bardzo chytry.
1 5 1