W 1mm ³ krwi jest od 4mln krwinek.Dorosły człowiek ma około 5 litrów krwi,a powierzchnia jednej krwinki wynosi 1,2 *10⁻¹⁰ m² .
a)Ile jest krwinek w 1 litrze ?
b)Oblicz łączną powierzchnię krwinek zawartych w krwi dorosłego człowieka ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T21:23:17+01:00
1mm³krwi jest 4.000.000 krwinek
V = 5l krwi = 5 dm³= 5*1.000.000 mm³ = 5.000.000 mm³ krwi

a) x = ? ilość krwinek w 1l

1l = 1 dm³ krwi = 1.000.000 mm³ krwi

1mm³ -= 4.000.000 krwinek
1.000.000 mm³ = x krwinek
x = (1.000.000 mm³ *4.000.000 krwinek) : 1mm³
x = ( 10⁵ *4*10⁶)
x = 4*10¹²

w 1 l = 1.000.000 mm³ jest 4*10¹² krwinek

b)lączna popwierzchnia krwinek w 5 l krwi
P₁ = 1,2 *10⁻¹⁰ m² - powierzchnia 1 krwinki
w 1l krwi jest 4*10¹² krwinek
w 5l = 5*4*10¹² = 20 *10¹² = 2*10¹³ kwinek

Powierzchnia krwinek w ciele doroslego człowieka
Pc = 2*10¹³ kwinek* 1,2 *10⁻¹⁰ m² = 2,4*10³m²
Pc = 2,4 *10³ m²
1 5 1