Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:09:20+01:00
Pupils of schools are spending breaks using the Internet instead of to study. They can use the Internet in order to find the needed information. Children are playing on a computer and they don't go to lessons. persons which don't have the computer at home are writing needed works.


Uczniowie szkół spędzają przerwy korzystając z internetu zamiast uczyć się.
Mogą korzystać z internetu by znaleźć potrzebne informacje.
Dzieci grają na komputerze i nie chodzą na lekcje.
Osoby, które nie mają w domu komputera piszą potrzebne prace.