Zasady wystąpienia publicznego (Dla pomocy):
1) Na wstępie należny słuchaczom wyjaśnić czego dotyczy nasze wystąpienie i jaki jest jego cel.
2) Należy wzbudzić u słuchacza zainteresowanie poprzez atrakcyjna formę wystąpienia
3) Należy nawiązać do doświadczeń i zainteresowań uczestników spotkania
4) istotny jest sposób mówienia i styl
5) Nie należy podawać zbyt wielu liczb i ogólnych danych, za to pożądane są przykłady z życia
6) szczególną uwagę należy zwrócić na początek wystąpienie

1

Odpowiedzi

2009-12-10T22:09:11+01:00
Mów zrozumiale
• Tempo – dopasowane do treści i odbiorcy
• Wyraźnie – uwaga na ogonki
• Zrozumiałe słownictwo
• Poprawnie gramatycznie i stylistycznie
• Niezbyt złoŜonymi zdaniami
Bądz zaangazowany
• Bądź sobą
• Mów do ludzi
• PrzeŜywaj to o czym mówisz
• Rozmawiaj, a nie przemawiaj
• Uśmiechaj się
Sztuczka: Zawsze zastanów się, co byś chciał
usłyszeć na miejscu twoich odbiorców
Rozkładaj akcenty
• Nie wszystko jest jednakowo najwaŜniejsze
• Podkreślaj waŜne myśli i spostrzeŜenia
• Wykorzystuj wszystkie swoje narzędzia
– Gesty
– Intonacja
– Tempo
– Głośność
– Pauza
Skupiając siebie - skupiaj uwagę słuchaczy
Wykorzystuj pomoce i rekwizyty
• 90% ludzi to wzrokowcy
• Jeden obraz wart jest 1000 słów
• 1000 obrazów nie jest warte jednego
doświadczenia
• 90% przemówień/szkoleń/wystąpień, etc. jest
takich samych
• Pozwól się zapamiętać
Dobrze zakończ
• Według planu
• Z przekonaniem
• O czasie
• Z uśmiechem