A.
Zapisz wzór na pole równoległoboka o podstawie a i wysokości h. Wyznacz z niego a
B.
Obwód koła można obliczyć za pomocą wzoru L= (liczba "pi")*d, gdzie d jest długością średnicy.
a)Oblicz obwód koła gdy d=10cm
b) Oblicz obwód koła gdy r=0.2 dm
c)Ze wzoru L=(liczba "pi")d wyznacz d
C.
Michał miał k złotych, na gumę do żucia wydał z groszy.Zostało mu m złotych, Wyznacz m.
a) Rozwiąż zadania dla k=8 i z=90
b) Zapisz wzór określający zależność miedzy wielkościami k, m i z
c) Z otrzymanego wzoru wyznacz k.
D.
Ze wzoru F=m*a wyznacz kolejno m i a

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:26:16+01:00
A. P=a*h
a=P/h
B. a) L=2*10*pi=20*pi cm
b) L=2*0,2*pi=0,4*pi dm
c) d=L/pi