1.co zrobił ks. Vianney , by jego parafianie zaczęl chodzić do kościoła?
2.Ku czyjej czci była pierwsza kaplica dobudowana do kościoła parafialnego w Ars?
3.Pod jakim wezwaniem był kościół parafialny w Ars?
PoMóŻcIe!!!!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2009-12-11T14:57:09+01:00
1. ks. Vianney był przede wszystkim bardzo gorliwym kapłanem - niejednokrotnie w kazaniach zachęcał wiernych i parafian do modlitwy, mówiąc: „Dzieci moje, wasze serce jest ciasne, ale modlitwa rozszerza je i czyni zdolnym do miłowania Boga. Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby zstąpieniem do nas rajskiego szczęścia”. Pragnął również, żeby każdy, z kim się spotka nawrócił się i do tego wiernych namawiał.
W niedługim czasie mieszkańcy zaczęli chodzić do kościoła. Ponadto rzesze wiernych z całej Francji i z zagranicy podążały do Ars, by się u ks. Vianeya wyspowiadać lub zasięgnąć rady.
2. Kaplica ta była wybudowana ku czci Matki Bożej.
3. Pod wezwaniem św. Systusa.
9 4 9
2009-12-11T15:00:23+01:00
1)Pokutował za nimi, modlił się, chodził od domu do domu głosząc Słowo Boże)
2 matki bożej
3 Św. Sykstus
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T15:21:48+01:00
1.Odnowił kościół, dzwonnice,dobudował kaplice.
2. Matki Bożej
3. Św.Sykstus
ps. Życzę wygranej!
4 4 4