Chemia Nowej Ery cwiczenia str. 50 zad.15,16

15/50
Oblicz wartości indeksów stechiometrycznych i napisz wzór związku chemicznego.
a) COx-masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 28 u.
Obliczenia: ............................................
Wzór sumaryczny związku chemicznego: ......................................
b) NaxPO4 - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 164 u.
Obliczenia: ......................................
Wzór sumaryczny związku chemicznego: ......................................

16/51
Ustal wzór związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie 46 u , 1 atom o masie 32u i 4 atomu pierwiastka o łącznej masie 64u.
Obliczenia: ......................................
Wzór sumaryczny związku chemicznego: ......................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T17:25:55+01:00
15/50
a) COx=28 u
12 u + 16 u *x= 28 u
16x=28-12
16x=16
x=1

wzor sumaryczny:CO
b)NaxPO4=164u
23x+31 u + 4*16 u = 164 u
23x+31+64u=164u
23x=164-31-64
23x= 69
x=3

wzor sumaryczny:
Na3PO4

16/54
2x=46u
x=23u sód Na
1 atom o masie 32 u- siarka


4 x=64 u
x= 64/4
x= 16 u tlen O

Na2SO4


78 4 78