Zadanie 1.
Prosta k ma równanie y = -3x + 3. Wyznacz równanie prostej prostopadłej i prostej równoległej do prostej k, przechodzącej przez punkt P( 2, 7). Oblicz odległość punktu P od prostej k
Zadanie 2.
Długość, szerokość i głębokość prostopadłościennego wykopu tworzą ciąg geometryczny o ilorazie równym 2. Oblicz wymiary tego wykopu wiedząc, że objętość dołu wynosi 8000m3 .

1

Odpowiedzi

2009-12-11T18:00:24+01:00
1)
y=-3x+3 ( y=a₁x+b)
prosta prostopadła:
y=ax+b
a=1/3 ponieważ a= -1/a¹
P=(2,7)
7=2/3 +b
b=6 i 1/3 = 19/3
y=1/3x+19/3
prosta równoległa:
a=a₁
a=-3
7=-6+b
b=13
y=-3x+13

2)
a, b, c
q=2
b=a*q
c=a*q²
V=8000m³
V=a*b*c
a*b*c=8000m³
a*2a*4a=8000m³
8a³=8000m³
a³=1000m³
a=10m
b=10*2=20
c=10*4=40